miércoles, 11 de febrero de 2015

Otsailaren 28an manifestazioa. Manifestación 28 de febrero

GAROÑAREN BEHIN BETIKO ITXIERAREN ALDE

Martxoaren 2an 44 urte beteko dira Garoñako Santa Mariako zentral nuklearra abian jarri zenetik, 1971n. 2012tik itxita, Nuclenorrek (Iberdrola eta Endesa) eskaera egin dio Industria Ministerioari berriz ireki dezaten, 2031ra arte. Inoiz egin gabeko eskaera da, izan ere, orain arte sekula ez da eskatu 10 urtetik gorako jarduera-baimenik, eta inoiz ez da planteatu erreaktore baten 60 urtera bitarteko ustiapena.

2013ko uztailean Garoñaren ustiapenaren behin betiko etetea BOEn argitaratu ostean, Alderdi Popularraren gobernuak Errege Dekretu bat onartu zuen 2014ko otsailean behin betiko jarduera-etetea behin-behinekoa bihurtzeko, legeria paroxismoraino bihurrituta legezkotasun zalantzagarriko dekretuen bidez, bata bestearen atzetik. Dekretuoi esker, aukera dago zentrala berriz irekitzeko; beharrik egon gabe, zentzugabea eta garaiz kanpokoa ez ezik, sinesgaitza ere bada.

Urrats guztiak ematen ari dira Fukushimako zentralaren bikia irekitzeko. Garoñakoak Japoniakoaren erreaktore-mota berdina du, hala nola euspen-sistema eta abiarazteko data berdinak, baita fabrikatzaile bera ereEgoera are asaldagarriagoa da kontuan hartuta instalazio zaharkituko segurtasuna kolokan jartzen duten arazo tekniko ugariak: istripuetarako euspen-sistema, desegokitzat joa; hozketa-sistematik eratorriak, ura Ebrotik zuzenean hartuta; hondakin erradiaktiboen igerilekua lohiz beteta egotea; edo erreaktorearen ontziaren egoera, izan ere, bi erreaktore belgikarretan berriki agertutako pitzaduren ondorioz berehala itxi behar izan dira (berauen fabrikatzailea Garoñakoaren berbera da).

Ez dago justifikaziorik zentralaren jarduera-eremuan bizi garenon segurtasuna, etorkizuna eta bizitza arriskuan jartzeko, are gutxiago lehen belaunaldiko instalazio batez ari garenean, luzaroan amortizatua, argindarraren hornidurari dagokionez ez dena beharrezkoa eta garrantzi gutxi izan duena argindarraren fakturaren prezioa ezartzeko orduan.

Araba Garoña Gabe Ekimenetik aurrera jarraitzen dugu 2012an mota guztietako 250  entitate baino gehiagorekin hartutako konpromisoarekin, Olgetako Adierazpenean jaso bezala:  “Eskaera egiten diegu Arabako ordezkaritza politikoari eta estatuko erakunde eskudunei Arabako herritar gehienen nahia errespetatzeko beharrezko jarduketei ekiteko”.

Egungo egoera larria dela-eta, dei egiten diegu arabarrei otsailaren 28an mobilizazio handi baten parte hartzera. Berau arratsaldeko 19:00etan abiatuko da Andre Maria Zuriaren plazatik, eta Arabako lurralde historikoko sektore guztiak beren atxikimendua erakustera gonbidatzen ditugu.


ARABA GAROÑARIK GABE EKIMENA

POR EL CIERRE DEFINITIVO DE GAROÑA

El 2 de marzo se cumplen 44 años desde la puesta en funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en 1971, central cerrada desde diciembre de 2012 para la que Nuclenor -Iberdrola y Endesa- han solicitado al Ministerio de Industria su reapertura hasta 2031. Solicitud inédita ya que nunca se había solicitado una autorización de operación para más de 10 años y jamás se había planteado la explotación de un reactor hasta los 60 años.

Tras la publicación en el BOE del cese definitivo de explotación de Garoña en julio de 2013, el gobierno del Partido Popular aprobó un Real Decreto en febrero de 2014 que convertía el cierre definitivo en provisional, retorciendo hasta el paroxismo la legislación mediante sucesivos decretos de dudosa legalidad que han abierto las puertas a una reapertura, no por descabellada, extemporánea e innecesaria, menos verosímil.

Se están dando todos los pasos para la reapertura de una central gemela de Fukushima, con el mismo tipo de reactor, sistema de contención,  fabricante y fecha de puesta en funcionamiento. Esta situación es aún más alarmante si tenemos en cuenta los múltiples problemas técnicos que acucian la seguridad de la vetusta instalación, como el desaconsejado sistema de contención para el caso de accidente, los derivados del sistema de refrigeración mediante toma directa de agua del Ebro, la colmatación de la piscina de residuos radiactivos o el estado de la vasija del reactor, tras la reciente aparición de grietas en dos reactores belgas que han provocado su cierre inmediato y cuyo fabricante es el mismo de Garoña.

No existe justificación para poner en juego la seguridad, el futuro y la vida de quienes vivimos en el radio de acción de la central, máxime cuando hablamos de una instalación de primera generación, largamente amortizada, innecesaria de cara al suministro eléctrico y que ha resultado irrelevante a la hora de establecer el precio de la factura eléctrica.

Desde la Iniciativa Araba sin Garoña continuamos con el compromiso adquirido en 2012 junto a más de 250 entidades de todo tipo en la Declaración del Ogeta, donde se instaba “a la representación política alavesa y a las instituciones estatales competentes, a emprender las actuaciones necesarias para hacer respetar la voluntad popular mayoritaria de la sociedad alavesa.

Ante la actual situación de emergencia, hacemos un llamamiento a la ciudadanía alavesa a participar en una gran movilización el 28 de febrero, que partirá a las 7 de la tarde desde la plaza de la Virgen Blanca, e invitamos a mostrar su adhesión a la misma a todos los sectores presentes en el territorio histórico de Araba.

INICIATIVA ARABA SIN GAROÑA

No hay comentarios:

Publicar un comentario